Organizer: ViaExpo Ltd.

2. Новини от наши изложители
Biogest
REC
Refusol
3. Новини от наши партньори
REVOLVE
Американска експортно-импортна банка: Програма за възобновяема енергия и околна среда
Американска експортно-импортна банка е официалната експортно-кредитна агенция на
федералното правителство на Съединените щати. През 2010 г. банката създаде практиката за финансиране на екологични проекти, проекти за възобновяема енергия и специална група, която да надзирава кредитните обезпечения в съответните области. От тогава групата е финансирала проекти, свързани с използване на слънчевата енергия, енергията от вятъра, газификацията и други такива проекти по целия свят.
През финансовата година 2011 банката е отпуснала почти 750 милиона долара за заеми за възобновяема енергия, от които приблизително 600 милиона долара са за проекти, свързани с използването на слънчевата енергия.
Поради разрастването дейността на Американска експортно-импортна банка в тази област банката създава инициативи, за да отговори на нарасналото търсене на финансиране на малки транзакции, свързани с използването на слънчева енергия. По тази програма, наречена „Renewable Energy Express“, банката ще може да разгледа възможността за финансиране на малките производители на енергия от слънцето и вятъра, търсещи заеми от 3 милиона долара до 10 милиона долара.
Американската експортно-импортна банка е изпълнила редица проекти, изискващи над 10 милиона долара задължения, в частност 455 милиона долара за фотоволтаична станция в Канада и 85 милиона долара за станция в Индия от името на Reliance Energy.
Може да се каже, че българският пазар за възобновяема енергия представлява интерес за Американската експортно-импортна банка поради предвидимата специална тарифа за
стимулиране на възобновяемата енергия, задоволителните природни ресурси от слънчева светлина и вятър, както и наличието на опитни разработчици на проекти. По принцип банката търси партньорство с тези от тях, които разполагат с готови за реализация проекти.
Повече информация за дейността и плановете на Американска експортно-импортна банка ще бъде представена от Тимъти К. Ким – ЕксимБанк, САЩ в рамките на международния конгрес за ЕЕ и ВЕИ.
Biogest
Biogest е международно предприятие за производство на биогаз, базирано в Австрия. Други обекти се намират в Румъния, Чехия и Унгария.

Инсталации за биогаз са инсталирани с утвърдена Biogest PowerRing технология, която има своите предимства, особено за Централна и Източна Европа по отношение на енергийната ефективност, надеждност и годност.

Основните дейности варират от разработване на проекти, планиране, финансиране, строителство до ключ и експлоатация на инсталации за биогаз (между 500 кВт и 3500 кВт).

През последните години Biogest силно засилва позицията си на развиващите се пазари. Въз основа на над 40 съществуващи инсталации в Австрия, Чешката република и Словакия, регистрирани са и първите договори за проекти за производство на биогаз в Унгария, Полша, Румъния и Сърбия.

Биогазът носи технологични, екологични и икономически ползи. Енергията може да се генерира 365 дни в годината, всеки ден или през нощта. Биогазът играе важна роля в микса на възобновяема енергия от вода, слънце и вятър. Освен приносът му за опазване на климата, зависимостта от вноса на енергия, може да бъде намалена.

Canadian Solar
Canadian Solar: една от най-големите соларни компании

Canadian Solar Inc. (NASDAQ: CSIQ) е една от най-големите компании за соларни модули в световен мащаб. Като водещ вертикално интегриран доставчик на слитъци, пластини, соларни клетки, модули и други соларни приложения, Canadian Solar произвежда и доставя за клиенти по целия свят продукти. С дейността си в Северна Америка, Европа, Австралия и Азия, Canadian Solar осигурява високо качество, икономически ефективни и щадящи околната среда соларни решения в подкрепа на устойчивото развитие.
Gamesa Еlectric
Като производител на централни инвертори от 1993 г. ние предлагаме 100, 500, 630 kW централа плюс инвертори и с 1, 1,2 mW решения. Осигуряваме подкрепа и обучение за оптималното им интегриране в PV централи.
REC
REC е водещ вертикално интегриран играч в соларната индустрия. Нарежда се сред най-големите световни производители на поликристален силиций и пластини за соларната индустрия. Утвърди се като бързо развиващ се производител на соларни клетки и модули. REC се ангажира и с разработване на проекти в определени сегменти на фотоволтаиката.
Основана в Норвегия през 1996 г., REC е международна компания, в която работят около 3700 души по целия свят с приходи от над 1,7 милиарда евро през 2011 г.
Моля, посетете www.recgroup.com, за да научите повече за REC.
REFUSOL GMBH
Refusol 020K
С 333kW от номиналната мощност и патентованата UltraEta® верижна топология, соларният инвертор REFUsol 333K достига максимална ефективност повече от 98.5 %, което позволява оптимизиране на преобразуването и използването на енергия. REFUsol 333K се характеризира с по-висок AC-волтаж от 690 V, което е установеното стандартно ниво на волтажа в индустриалните мрежи и ветрогенераторните инсталации. То се характеризира също и с по-висок DC-волтаж до 1500 V. Последователно, индустриално-произведените стандартни трансформатори и компенсатори, могат да бъдат използвани с инвертор. С компактен форм-фактор и ниско тегло от приблизително 850 кг, работата със соларния инвертор е икономически ефективна, тъй като разходите, предвидени за логистика и инфраструктурни изисквания, се редуцират.
AC с номинална мощност от 19,2 kW, компактен инвертор REFUsol 020K - може да бъде безпроблемно интегриран в соларни инсталации, за да им помогне да достигнат максимална мощност. Инверторът принадлежи към серията 8 - 20 kW, която е създадена специално за покривни системи и соларни паркове, от 8 кВт мощност до мулти-мегавата. С участието на отличен MPP проследяване и широк диапазон на входното напрежение от 380 до 850V, слънчевият инвертор достига своя връх на ефективност до 98,2 на сто, дори и при ниско ниво на облъчване. Устройството може да се използва за много тънкослойни модули.
JCS Solar
JCS Solar е дъщерно дружество на групата JZ и вертикално интегриран производител на фотоволтаици, чийто производствен сектор обхваща всички етапи - от леене на слитъци, нарязване на плоскости, производство на клетка, монтаж на модул и производство на инвертор. С интегриран режим, ние предоставяме на нашите клиенти превъзходни и ефективни продукти.

Заводът ни е разположен в град Yichang в провинция Хубей, край река Яндзъ. Производствената ни площ е около 25 акра (100,000 ?) и в момента имаме повече от 1800 служители, броят им непрекъснато расте. Производственият капацитет на JCS Solar през 2011 г.е 240MW, а през 2012 ще бъде 600MW. Нашата мрежа за продажби и сервиз обхваща целия свят, с главен център в Шанхай, европейски офис в Мюнхен, международен логистичен център в Ротердам и Антверпен, както и клон в София, България.
JZ Груп се специализира и в секторите: недвижими имоти, инвестиции в проекти за възобновяема енергия, селско стопанство, строителни материали, бизнес консултиране и логистика. От основаването на JZ групата през 2002 г., тя е все повече се развива и разраства, обхващайки различни области, като се стреми да допринесе и за икономическото развитие на град Yichang. Развитието на JZ Group е възможно благодарение на подкрепата, предоставена от местното правителство, но също и от системата за управление, прилаганите нови технологии. Целта е фирмата да стане мащабен и конкурентноспособен интегриран доставчик на зелена енергия.
PowerWind GMBH
PowerWind 56/60
The PowerWind 56/60 е най-модерна вятърна турбина, която осигурява вече установени и бъдещи пазари за ветрогенератори, с изключителна гъвкавост по отношение на приложението и планирането. Тя има номинална мощност 900 kW и има сертификат по IEC, клас ветрогенератори - IIA.
PowerWind 90/100
The PowerWind 90/100 е високо ефективна и стабилна вятърна турбина, с номинална мощност 2500 kW и 90/100 m роторен диаметър. Има сертификат по IEC, клас ветрогенератори – II / III A и оптимално приложение на места със средна до висока скорост на вятъра.
Обслужване
Нашите услуги са проектирани в полза на максимален брой клиенти и имат за цел да запазят постоянната ротация на вашата вятърна турбина. Модулното PowerWind обслужване гарантира, че вашето индивидуално обслужване и изисквания за безопасност са точно спазени. Диапазонът от услуги на модулното PowerWind гарантира, че вие плащате само за обслужване, което ви носи полза и действително се нуждаете от него.
Балканското бюро за подпомагане на средното съсловие
Балканското бюро за подпомагане на средното съсловие е международна организация на занаятчийските малки и средни предприятия от региона на Югоизточна Европа. То е регистрирано в София и има понастоящем 36 членски организации от 11 балкански страни и Германия.
Балканското бюро се изгради и наложи като център за обмен на информация и опит в ЮИЕ, като се стреми да задълбочава връзките на предприятията от региона с Германия и Европа, да повишава квалификацията на производителите на стоки и услуги от региона, използвайки немския опит и експерти.
За целта Балканското бюро развива широк спектър от услуги в полза на своите членове и МСП от региона, като работи и по проекти, финансиращи мерки в тези области.
Предлаганата от бюрото концепция за квалификация на соларни експерти е резултат от усилената работа на експерти от Германия, които разработиха методика за допълнителна квалификация на вече заети в сферата на строителството и инсталациите майстори и специалисти, които да се профилират в областите фотоволтаик и соларна термия.
Предлаганите обучения включват два варианта:
- комплексно обучение за соларни експерти, включващо фотоволтаик и соларна термия – два модула теория и един практика, и
- втори вариант – отделни обучения в двете области, по един модул теория и един модул практика за всяка област.
От особено значение за нивото и стойността на тези обучения е оборудваната по проект на Занаятчийска камара Кобленц мобилна учебна лаборатория за слънчеви инсталации, която е единствена за момента на Балканите.
Извън това, Балканското бюро наскоро разработи информационна система за малките и средни предприятия в региона, която дава възможност за търсене и намиране на фирмите и продуктите по ключови думи, браншове, локация и т.н.
Балканското бюро предлага и търсене и намиране на партньори от Германия и обратно за съвместен бизнес, пазари, дистрибуция на стоки и услуги и др.
Едновременно с всичко това Балканското бюро предлага на своите членове и техните фирми непрекъснат поток от информация за развитието на МСП в европейски мащаб.
АЛУКЬОНИГЩАЛ ЕООД
Наклонената фасада Schüco FSE 3800

Системи за ново строителство и саниране
Наклонената фасада Schüco FSE 3800 се състои от изцяло предварително конфигурирана система, която съдържа в себе си 10 тънкослойни модули Schüco, една монтажна система и един инвертор. С наклонената фасада Schüco FSE 3800 подобрявате енергийния баланс на сградата и едновременно с това се възползвате от атрактивен добив. При това няма значение дали бихте искали оптично да подобрите една вече съществуваща сграда или сте планирали нова сграда с наклонена фасада. С тънкослойните модули на Schüco са възможни и двата варианта.
Компактна базисна конструкция с минимален разход за монтаж
Тънкослойните модули Schüco се монтират върху компактна стоманена конструкция, която се доставя в пакета. Основното предимство при монтажа при това решение е минималните интервенции в структурата на сградата – конструкцията се захваща за фасадата само на четири ключови места. Това прави възможно ползването на фотоволтаични системи и при сгради със статично непригодени покриви за подобни конструкции. Системата е гъвкава и лесно и бързо може да увеличава размерите си, особено подходяща е за помещения с рамери между 5,60 m и 6,50 m.
Високо производство на соларна енергия със система
Наклонената фасада Schüco FSE 3800 допринася, благодарение на 80° ъгъл на наклона, за значително по-голямо производство на електроенергия в сравнение с конвенционалните фасадни системи. Системата може по всяко време да се уголемява чрез допълнителни модули. Тя се състои от 10 (5 x 2) тънкослойни модули Schüco върху стоманено-алуминиева конструкция, инвертор, кабели с вградени щепсели и аксесоари. Досега неизползваните плътни фасади на складове могат да бъдат оборудвани много лесно и печелившо. При това са необходими само минимални интервенции в структурата на сградата, захващането за фасадата става само на четири ключови места.
Халетата на складове и производствените бази ще бъдат оптично подобрени и ще са знак за ангажираността ви с възобновяемите енергийни източници. Освен това вече фотоволтаичните инсталации ще могат да се поставят и на сгради със статично непригодени или малки по размери покриви.
ЕГНАТИЯ
От края на 2010 Егнатия разшири продуктовата си гама в областта на ветровото измерване, като вече предлага кули с до 132м височина. Проектът е разработен от R&D отдела на фирмата, която вече предлага доставка и монтаж на кули за измерване потенциала на вятъра с височини от 10 до 132м, осигурявайки гъвкавост и икономия на средства при тяхното инсталиране. Технологичният процес при монтажа на мачтите е такъв, че не е необходимо използването на кран.
ЕЛЛОН ЕООД
Предлагаме на своите клиенти не само високотехнологично производство на носещи конструкции за фотоволтаични инсталации, а и проектиране, оценка и анализ на обекта, както и монтаж на конструкцията и панелите.
В 2000 година, Trendforce започва да доставя информациони услуги под името DRAMeXchange. Отделът за изследвания на TrendForce EnergyTrend, предоставя даннии за пазара на зелена енергия. EnergyTrend е информационна платформа за зелената индустрия, осигуряване на най-новите тенденции в бранша, информация за продукта, задълбочен анализ, изследвания, както и интервюта. Обхвата на EnergyTrend, включва различни зелени индустрии - от слънчева енергия, енергия батерии на xEvs.

IAIR (Преглед на международни алтернативни инвестиции)
IAIR (Преглед на международни алтернативни инвестиции) е едно от бързо развиващите се списания за алтернативни инвестиции по целия свят и първа в международните класации (в съответствие с Алекса – Amazon) за брой читатели.
В действителност, IAIR наскоро надмина международни и известни списания като Euromoney Institutional Investor, Хеджуърлд Ройтерс. Можете да видите повече за класирането в http://www.iaireview.org/top-ranking/

IAI Преглед доставя новини, които няма да прочетете никъде другаде за събития в бизнеса и финансовата световна общност и за най-добрите идеи и теми в алтернативния сектор на активите.

Читателската аудитория обхваща: мениджъри на хедж фонд, фонд оператори; физически лица; банкери, адвокатски дружества, инвестиционни директори.
За повече информация, моля, посетете: www.iaireview.org
С акцент върху политиката, енергетиката и изкуство, списанието предлага свеж поглед върху текущи събития с по-задълбочен анализ и провокиращи мисълта политически есета.

Тази онлайн платформа се допълва от публикувани два пъти годишно на печатните издания, които се отличават с най-доброто от уеб версията. За повече подробности относно международното ни разпространение, моля посетете www.revolve-magazine.com.
Save-more-energy.com е независима B2B платформа за зелени инвестиции и устойчиво развитие.
Възобновяема енергия, Зелени сгради и възможности за инвестиции в т.ч. Европа. ЦИЕ / ЮИЕ и Близкия Изток.

Интересни браншови новини:
винаги на www.save-more-energy.com
Сребърен спонсор: Медиен спонсор: Организатор:
Спонсори: