28-30 март 2012
През годините форумът за енергийна ефективност (EE) и възобновяема енергия (ВЕИ) се утвърди като една от най-авторитетните изяви с географски фокус Югоизточна Европа. Силното международно присъствие и обогатеният формат създават отлична възможност за превръщането на контактите между изложители, делегати и посетители в реални бизнес проекти.
Конгрес за EE и ВЕИ
Лектори от Австрия, България, Белгия, Великобритания, Германия, Португалия, САЩ, Сърбия, Швеция и Холандия.
Сесии: Финансиране на проекти, Енергийна ефективност, Биомасата като ресурс и биоенергия, Енергия от отпадъци.
Съпътстващи изяви

Конкурс „Най-добра българска eкоoбщина” и Кръгла маса с представители на общините; Уъркшоп „Eнергийна ефективност в индустрията - опитът на Австрия”; Фирмени презентации на щандовете на изложителите.
Изложбите
Над 250 изложители от 17 държави ще представят най-новите продукти и услуги в областта на зелената енергия. 30% е ръстът на новите участници. В резултат на силната международна промоция изявата ще привлече над 7 000 посетители.
Спонсори:

Медиен спонсор: