28-30 Март 2012

3. Новини от участници в изложбата Управление на отпадъци и рециклиране “Save the Planet”:
ACR+

Малка английска община нае американска фирма да добива енергия от отпадъците й

Управата на малката, но гъсто населена община Уиндзор и Мейдънхед сключи договор с Covanta Energy. Известната американска фирма е специализирана в добив на енергия от отпадъци и от възобновяеми енергийни източници.
Задачата на Covanta ще бъде да обработва годишно 30 000 тона общински отпадъци, които досега са се складирали в депа. От тях вече ще се получава „значително количество” електрическа енергия.
От своя страна Covanta е сключила договор с местната фирма Егривърт за обработка на 15 000 тона годишно хранителни и градински отпадъци, от които също ще се получава енергия и тор.
Властите на общината, която наброява към 150 000 жители, са убедени, че с този договор не само ще се грижат за опазване на околната среда, но и ще си осигурят нов източник на енергия. Това ще доведе и до намаляване на данъците, защото няма да има нужда от поддържане на хранилища за отпадъците.
За Covanta спечелването на този договор е част от дългосрочната й стратегия за навлизане на английския пазар за ВЕИ и добив на енергия от отпадъци.
Опитът на Великобритания ще бъде представен на международния екофорум "Save the Planet", който ще се проведе от 28 до 30 март в София. Успоредно с него се провежда Международният конгрес за енергийна ефективност и възобновяема енергия, организиран от Via Expo. На този утвърден вече b2b форум с акцент върху Югоизточна Европа, ще се представят новите световни тенденции и практики в ЕЕ, ВЕИ и управление на отпадъците.
Правилно ли е решението за получаване на енергия от отпадъци?

Отговорът е ДА!

Организацията ESWET (Европейски доставчици на технологии за енергия от отпадъци) ще представи по време на конференцията за управление на отпадъци, в рамките на сесията на 29.03.2012 (11:30ч) в светлината на Европейската директива, най-добрите решения. Нашият опит вече помогна на много държави-членки на ЕС на практика да спрат депонирането. Директивите на ЕС също стимулират останалата част от държавите-членки да прилагат най-добрите практики за управление на отпадъците, като се фокусира първо върху предотвратяване образуването им, повторна употреба и рециклиране, а след това - използването им за производство на енергия. Този подход носи най-големи ползи, осигурявайки надеждна и частично възобновяема енергия, като едновремненно с това допринася и за борбата с климатичните промени. Тази сесия е уникална възможност да се срещете с експерти в областта на енергия от отпадъци и да обсъдите всичко, което винаги сте искали да знаете за тази технология.
ESWET – Превърнете отпадъците в енергия!

Международно изложение за биомаса и биогорива, Денвър, Колорадо


Търговското представителство към Посолството на САЩ организира делегация за делово посещение на изложението в областта на биомасата и биогоривата International Biomass Conference and Exhibition 2012. Изложението ще се проведе от 16ти до 19 ти април 2012 година в Денвър, Колорадо. Проявата се организира от BBI International и ще представи най-новите технологии и оборудване в областите на биогоривата, биомасата, пелетите, биохимикали, сметищен газ, ко-генератори за газ от отпадъци и много други продукти. Каним предприемачи, инженери, бизнесмени, както и всички които се интересуват от гореупоменатите продукти и оборудване да се включат в дилигацията. Изложители ще бъдат представители на 220 фирми от САЩ. В програмата на изложението са включени конференции, специализирани семинари, информационни срещи, както и технически посещения.
Групата може да посети срещу 150 щатски долара/човек някои от фирмите или лабораториите: http://www.biomassconference.com/ema/DisplayPage.aspx?pageId=Industry_Tours
Официалният сайт на изложението, съдържащ списък на участващите фирми е: http://www.biomassconference.com/ema/ExhibitorList.aspx
Групата ще бъде придружена от Емилия Танева, търговски специалист към Търговски отдел, Посолство на САЩ.
За въпроси относно американска виза и официалното посещение, обърнете се към Емилия Танева, тел. 0888/386193.
За повече информация кликнете ТУК

AUWA Umwelttechnik & Recycling в рамките на изложбата за управление на отпадъци и рециклиране “Save the Planet” ще представи фирмите Sweco, Presona, UNTHA Shredding Technology.
SWECO

SWECO - световен лидер в сепарирането при производството на пластмаса, също и в целулозно-хартиената, хранително-вкусова, фармацевтична, химическа и керамична промишлености.

SWECO е доставчик на решения и оборудване за скрининг, разделяне и смилане. Продуктовото портфолио включва всички видове кръгли сепаратори, Gyramax правоъгълни сепаратори, Full-Flow правоъгълни сепаратори, филтри, мелници. За повече от 60 години Sweco е на върха на вибрационните технология за сепариране.
PRESONA

PRESONA разработва, произвежда и предлага напълно автоматични балиращи съоръжения, и съответното оборудване за сортиране, компактиране и рециклиране на широка гама рециклируеми материали, както и цялостни системи за управление на отпадъците в печатарската, хартиената и опаковъчната промишлености, а също и на битови отпадъци.
UNTHA - Shredding Technology
UNTHA Shredding Technology предлага индивидуални решения за хартия, картон, пластмаси, метали, електронен скраб, гуми и каучук, опасни отпадъци.
ACR+

ACR + е международна мрежа от градове и региони, които споделят общата цел за насърчаване устойчивото потребление на ресурсите и управлението на отпадъци чрез превенция при източника, повторна употреба и рециклиране. Основните проекти за 2012 г.:
• предотвратяване образуването на отпадъци: специфичен ACR+ модул за разработване и изпълнение на местни програми.

• рециклиране и оползотворяване на ресурсите: ACR+ ще анализира напредъка, постигнат по пътя към изграждане на европейско рециклиращо общество и прилагане на основните добри практики.

• Икономически инструменти: ACR+ ще работи върху използването на икономически инструменти като данъци, ЕПР схеми, PAYT системи, депозитни схеми и др.

• Средиземноморска мрежа за управление на отпадъци (ACR + MED) ACR+ ще работи по развитието на мрежа с градове и региони на юг и изток в зоната на Средиземноморието. С цел обмяна на опит и информация за постигане устойчив начин на живот.
RESIDUOS

Научно-техническо издание, отразяващо най-новите постижения при управление на отпадъците, градската канализация и околната среда. Нашата читателска аудитория са специалисти от секторите: управление на отпадъци, пречистване на вода, местни власти; инженерингови фирми и др. Периодичност: 6 издания годишно. Разпространението е чрез платен абонамент (3.000 издания), участваме на най-големите изложения.
За повече информация, моля, кликнете ТУК.

Фокус страна - Австрия Златен спонсор: Организатор: