28-30 март 2012

Новини от изложители и медиа партньори


ИЗЛОЖИТЕЛИОт 2011 година фирма Рисайклинг България е официален представител на немската компания Titech, предлагаща широка гама от сензорни и детекторни технологии за идентифициране и сепариране на различни видове материали
Златен спонсор на Save the Planet като полимери, хартия, стъкло и др. Благодарение на инфрачервeни сензори във видимия спектър на светлината, електромагнитни и рентгенови сензори се постига надеждно сортиране на ценни суровини с висока чистота и капацитет.

БалБок Инженеринг АД, съвместно със Столична община започва прилагането на съвършено нова за страната система за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Системата, която включва приемане на място при притежателя на отпадъка или в Мобилен събирателен пункт, осигуряване на транспорт и безопасна опаковка, последващо третиране и обезвреждане, стартира от 2011 г. Тя значително ще допринесе за отделянето на опасните отпадъци, съпътстващи бита от общия поток битови отпадъци, натрупвани всекидневно на територията на общината.

В средта на 2011 Мева България ЕООД официално представи новата си гама съдове за разделно събиране на био отпадък. Гамата включва съдове от 120, 240 и 1100 литра.Те са снабдени със специални отвори в страничните стени за по-добра циркулация на въздуха, решетки на дъното – за оттичане на излишните течности и специални тампони на капаците. Всичко това намалява изпусканите миризми и спомага за по-бързото протичане на процесите в съдовете. За по-голямо удобство те са съобразени с DIN 30 740, DIN 30 700 и EN 840-2, което позволява извозването им със стандартна сметоизвозна техника, използвана и у нас в момента.

МЕДИА ПАРТНЬОРИ

Възстановяване на ресурсите
Автор: Д-р Бриджит Хофман, списание AT recovery

Възстановяването, разглеждано в контекста на „рециклиране” и „преработка”, е въпрос, който стои на дневен ред – снабдяването с природни суровини придобива все по-голямо значение във всички сфери на индустрията.
Ръстът в цените на фуражите и изчерпването на първичните природни ресурси, използвани в икономиката, създават все по-големи предпоставки за управление на отпадъците с цел оползотворяване на ценните материали в тях. Това става ясно и от изменението на Закона за Управление на отпадъците, приет от федералния кабинет на Германия през март 2011, в изпълнение на Европейската Рамкова директива за отпадъците в немското законодателство.

В него за първи път е изразена значимостта на рециклирането пред тази на термалната обработка. До 2020 година минимум 65% от отпадъците от домакинствата и 70% от строителните отпадъци трябва да бъдат рециклирани: предизвикателство както за научноизследователската и развойна дейност, така и за индустрията!
Подходите и средствата за изпълнение на тези цели са разнообразни и многобройни.
Независимо дали става въпрос за рециклиране на стъкло или скрап, обработка на материали за подови настилки с цел повторна употреба, или за подобрение на машини за рециклиращата промишленост, важи едно неизменно правило: рециклирането никога не трябва да става на всяка цена, а при строго обосновани икономически, екологични и законови рамки.
Техническото списание ”AT recovery” предоставя изчерпателна информация относно всички аспекти на рециклирането и оползотворяването на ценни материали от отпадъците. Сред основните теми са преработката на електроника и метален скрап, дърво, пластмаса, битови и всички видове промишлени отпадъци, както и рециклирането на стъкло. Особено значение се придава на повторното използване на материалите. Списанието излиза на английски и немски език и се разпространява по цял свят.
Огромна обществена подкрепа на забраната на найлоновите торбички, предложена от ЕС
Брюксел - Над 70 % от участвалите в общественото допитване на Европейската комисия са гласували за забрана върху разпространението на найлонови торбички.
Според „зелените” сдружения „Seas at Risk” и EEB Комисията трябва да отговори веднага на тази подкрепа, като въведеде забраната за цяла Европа. Целта на проведеното обществено допитване бе да проучи алтернативите за ограничаване употребата на найлонови торбички, както и възможностите да отговарят на изискванията за биоразградимост съгласно европейското законодателство.
Комисията получи над 15 500 отговора, като повече от 15 000 от тях бяха на граждани на ЕС.
Резултатите от допитването показват, че над 70% от анкетираните са съгласни да бъде наложена забрана на найлоновите торбички в страните от ЕС, а едва 12% подкрепят сегашните изисквания за състав и биоразградимост, заложени в Директивата за опаковките.

Крис Карол от организацията „Seas At Risk” споделя: "Найлоновите торбички са заплаха за околната среда в морските води и резултатите от това допитване ясно показват, че европейските граждани вече нямат нужда от тях. Европейската комисия трябва да се вслуша в тази ясно изразена гражданска позиция и да изпълни забраната в цяла Европа възможно най-скоро. Наред с това Комисията трябва да обърне внимание на въпросите, свързани с намаляване използването на опаковки и други продукти за еднократна употреба, които често завършват като отпадъци в морската среда. "
Стефани Ардити от Европейското бюро по околна среда заявява: "Обществената позиция на повече от две трети от анкетираните в подкрепа на забраната на найлоновите торбички е ясен сигнал към европейските институции: Време е за употреба на по-дълготрайни продукти и за налагане на ефективни законови инструменти за предотвратяване на отпадъците".
За повече информация, моля, кликнете тук.

Фокус страна - Австрия


Под патронажа на:

Организатор:
С подкрепата на: