ФОРУМ ЗА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

Конкурс "Българска eкообщина" 2012
За първи път тази година в рамките на предстоящия форум за Югоизточна Европа за EE, ВЕ и екология ще се проведе Конкурс „Българска екообщина" - нови стъпки към устойчиво екологично развитие. Той се инициира с основна цел да популяризира постиженията на българските общини и да отличи онези от тях, които полагат специални усилия в секторите зелена енергия и екология. Призът „Българска екообщина” 2012 ще се присъди в 3 категории:
· Енергийна ефективност
· Възобновяеми енергийни източници
· Управление на отпадъците.
Конкурсът се реализира със съдействието на неговите партньори:
- Национално сдружение на общините в Република България;
- Асоциация на еколозите от общините в България;
- Фондация за реформа в местното самоуправление;
- Българска асоциация за устойчива енергия.
Във всяка категория ще бъдат номинирани максимум трима кандидати, като победителят ще бъде избран сред тях.
Общините - победители във всяка категория, ще получат награда – пътуване до Австрия за посещение на екологична община.

Всички участващи общини ще се включат в томбула за безплатно присъствие на 1 представител на конференцията – обща квота 30 места.

Присъединете се към "Българска екообщина" 2012 и изпратете своите попълнени формуляри до 20 февруари на е-mail: office@viaexpo.com!


Конгрес за ЕЕ и ВЕ и Конференция ‘Save the Planet’:
Ще се дискутират горещите теми: депониране, рециклиране, енергия от отпадъци, енергийна ефективност и биомаса. От особен интерес за представителите на общините: сесия ‘Финансиране на проекти за ЕЕ и ВЕИ’. Публично-частното партньорство като успешна схема за финансиране и свеж финансов ресурс за местните власти; Кръгла маса с представители на общините; Дискусионeн форум ‘Фотоволтаика’, Италианският опит в интегрираното управление на отпадъците и др.
Поздрави и успешна седмица,
Виа Експо
032/945459