28-30 март 2012
Използвайте възможността да се срещнете с инвеститори, мениджъри и специалисти от региона на Югоизточна Европа и станете част от Конференцията и изложбата за управление на отпадъци, рециклиране и екология 'Save the Planet'.
Лектори от Австрия, България, Белгия, Великобритания, Германия, Дания, Италия, Полша, Франция и Япония ще споделят добри практики и бъдещи тенденции в областта на управление на отпадъците, рециклиране, депониране, предотвратяване на отпадъци и енергия от отпадъци.
Форматът на изявата е обогатен с многобройни паралелни инициативи: панел "Интегрирано управление на отпадъците в Италия - италианският опит " , Кръгла маса с представители на общините, Конкурс "Българска екообщина", представяне на австрийски фирми от секторите управление на отпадъци и екология.

Австрийски павилион; сред изложителите са: Erema, IFE Aufbereitungstechnik, Polytechnik Luft - und Feuerungstechnik, Herz Armaturen, Recycling Bulgaria, МЛ-България, Балбок инженеринг, Технопласт и Мева България
През 2011г. премиерът Бойко Борисов откри официално завода за преработване на твърди битови отпадъци край Варна. Това е първата модерна цялостна инсталация от този тип у нас. Тя ще оползотворява отпадъка на морската столица, както и на няколко съседни общини. Заводът бе изграден само за 3 месеца от водещата компания Recycling Bulgaria, чийто партньор е немският лидер в рециклирането Eggersmann Anlagenbau.
При откриването на завода министър-председателят получи като подарък от Recycling Bulgaria албум - „Строителите на Зелена България”. Той е издаден само в един екземпляр и му бе връчен от управителя на фирмата инж. Стефан Стаменов. Засега в него е представен единственият модерен завод за рециклиране на битови отпадъци. Пожеланието към премиера бе да попълни празните страници със съдържание и за други построени еко заводи.
Фокус страна - Австрия


Под патронажа на:

Организатор:

С подкрепата на: