Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 7-9 април 2020 г., ИЕЦ, София

Като част от seeSUSTAINtec (изложение и форум за устойчиви технологии), сeкция „Eкология“ представя нови решения и тенденции в две направления - Управление на отпадъци и рециклиране (Save the Planet) и Чистота на въздуха. Необходимостта от инвестиции и социалната значимост на тези области предопределят и по-голяма икономическа активност. Секцията предоставя на участниците най-добрата среда за намиране на клиенти и партньори, обмяна на полезен опит между бизнеса, представители на общини и държавна администрация.

Решения и технологии създават възможности за превръщането на отпадъците в бъдещ ресурс и за повишаване качеството на въздуха

Влиянието на увеличаващите се количества отпадъци и замърсяването на въздуха в екологичен и икономически аспект налага промяна на начина на производство, потребление и ежедневни дейности, управление на ресурсите. Кръговата икономика предлага алтернативен модел чрез „затваряне на цикъла“, при който полезността на продуктите и материалите се удължава възможно най-много, като отпадъците се намаляват или дори елиминират

Статистика от 2019

*Данните са общи за събитията ЕЕ и ВЕИ, Save the Planet и Smart Cities*

3400

посетители от 11 държави

Посетители по позиция

Мениджър - 50%
Маркетинг, продажби - 36%
Експерт, консултант - 14%

Изложители

от 13 държави

Посетители по географско разпределение

България - 79%
Чужбина - 21%

Посетители

от 11 държави

Посетители по фирмена дейност

Производство - 48%
Услуги - 41%
Търговия - 11%
С институционалното партньорство на:

Официален партньор:

Официални медийни партньори:


Забележка:

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.