Енергийна ефективност и ВЕИ: 7 – 9.04.2020
Енергийна ефективност и ВЕИ: 7 – 9.04.2020

off-grid система Exeron и решения за мълниезащита на PV и вятърни паркове на изложението за ЕЕ и ВЕ 2013

2013-02-27 10:24:50

off-grid система Exeron и решения за мълниезащита на PV и вятърни паркове на изложението за ЕЕ и ВЕ 2013


Бихме искали да ви запознаем отблизо с дейността на Интернешенъл Пауър Съплай (Ай Пи Ес) и Paradise Electric Consult, които предлагат off-grid системи за автономно захранване, решения за мълниезащита на фотоволтаични централи и вятърни паркове, оборудвания, следящи за качеството на електроенергията. Двете компании ще покажат своето ноу-хау на 9-тото издание на изложeнието за ЕЕ и ВЕ за Югоизточна Европа, използвано за реализиране на проекти в Африка и Южна Америка.

Сградно интегрирани фотоволтаични системи и интелигентни сгради ще са темите на паралелния конгрес.

Приятно четене на интервютата с г-н Александър Рангелов (Ай Пи Ес) и г-н Ернесто Стефанов (Paradise Electric Consult)!

Изложба     ►Конгрес    ► Брошура      ► Предварителна заявка за участие

Абонамент за електронен бюлетин

  T: 032 512 905  E: tanya@viaexpo.com  W: www.viaexpo.com

 .....................................................................................................................................

Интернешенъл Пауър Съплай (Ай Пи Ес)

 

Г-н Рангелов, моля да представите вашата компания.

Интернешенъл Пауър Съплай (Ай Пи Ес) е компания с 25 годишна история. Предметът на дейност е разработване и производство на токозахранващи системи за приложение в областта на телекомуникациите, възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), енергетиката и отбраната. Продуктовият каталог на фирмата включва  33 вида токозахранващи системи, сред които хибридни off-grid системи за автономно захранване, инверторни системи, модулни токоизправителни системи. Ай Пи Ес предлага и цялостни захранващи решения за приложение на открито.

Кои от тях намират най-голямо приложение?

С най-голямо приложение са продуктите с приложение в областта на ВЕИ и телекомуникациите. Различават се със своята отказоустойчива модулна структура, висока ефективност и възможност за разширение на капацитета според конкретните нужди във всеки един момент. Пример за такива продукти са хибридните off-grid системи за автономно захранване, които са предназначени за обекти (къщи, хижи, заводи, телеком сайтове, военни лагери), които нямат достъп до електропреносната  мрежа или са с лошо токозахранване.

Споделете за ваши проекти - реализирани наскоро и бъдещи.

Ай Пи Ес има реализирани множество проекти, като най-значимите от тях към настоящия момент са изграждането на автономно захранени обекти, ползващи алтернативни източници на енергия, както и безжични телекомуникационни мрежи от 4-то поколение в 8 африкански страни. В България Ай Пи Ес има изградени множество автономни системи в частни домове, хижи, индустриални сгради и др.

Имате ли интерес да разширите своя пазар в съседните на България страни?

Ай Пи Ес търси дистрибутори за развитие на своята мрежа по целия свят.

Какво ще представите на изложението?

На изложението Ай Пи Ес ще покаже последната модификация на модулната хибридна off-grid система Exeron, която е носител на много награди за технологична иновация. Системата може да комбинира едновременно различни енергоизточници (слънце, вятър, дизел и ел. мрежа, ако е налична). Приложението й е да захранва обекти без достъп до електропреносната мрежа или такива с лошо токозахранване.

Exeron съхранява добитата енергия от ВЕИ, която не се консумира моментно, в акумулаторни батерии за по-нататъшно използване. Системата е изцяло модулна, състои се от 4 вида зарядни контролери, инвертори и интелигентен микрокомпютърен мениджмънт.

Какви са очакванията ви от участието?

Нашите очаквания са свързани с намирането на партньори и дистрибутори за страната и чужбина, както и сключването на договори с крайни клиенти.

www.ips-group.net

.....................................................................................................................................

Paradise Electric Consult

 

Г-н Стефанов, моля да представите вашата компания.

Paradise Electric Consult Ltd. е фирма, основана през 2008 г., специализирана в областта на инженерството, проучването, консултирането и изграждането на мълниезащита, заземителни уредби, защита от пренапрежения и токови удари, качество на енергия и катодна защита срещу корозия. Ние работим съгласно най-високите критерии за качество, като спазваме националните и международните наредби и стандарти. Занимаваме се с производство, дистрибуция, внос и износ на най-модерно електрооборудване и съоръжения, които осигуряват пълната безопасност на персонала и на инсталациите, намиращи се в даден обект. Работим върху предотвратяването на прекъсвания и появата на повреди в електрическите инсталации.

Кои от тях намират най-голямо приложение?

Ние предлагаме технологии за мълниезащита и заземяване, системи за предупреждение, наблюдение и следене на мълнии, оборудване за измерване и анализ, оборудване, свързано с качеството на енергията и непрекъснатото й доставяне: дизелови генератори, UPS, устройства за защита срещу атмосферни и комутационни пренапрежения, стабилизатори за напрежение и филтри за хармоници. Предлагаме също така и технология за защита срещу корозия. Всички наши продукти разполагат със сертификати за качество ISO. Онова, което най-много ни отличава от конкуренцията ни, безспорно е нашето KNOW HOW и опитът ни в посочените области.

Споделете за ваши проекти - реализирани наскоро и бъдещи.

През изтеклата 2012 г. нашата фирма консултира и ръководи изграждането на значими проекти в Перу, насочени към минната промишленост, фабричната индустрия и сферата на телекомуникациите. Сътрудничихме също така при изпълнението на  няколко важни проекти в областта на мълниезащитата и качеството на енергията в България. Сред най-значимите ни обекти за измината година се нарежда Видин Мост, за чиято мълниезащита проектирахме и доставихме всички необходими материали. Съвсем скоро ще издадем първата книга на тема мълниезащита в България, като по този начин ще покажем за пореден път нашето лидерство в областта.

Имате ли интерес да разширите своя пазар в съседните на България страни?

Нашето безспорно желание е да участваме в развитието на проекти и в съседни на България страни. Имаме дългогодишен опит в работата си в страни от Латинска Америка по темата и бихме искали да разширим полето си на действие и в близки до България държави.

Какво ще представите на изложението?

На изложението ще направим първото официално представяне на двете подготвени от нас издания: първото е в областта на мълниезащитата на фотоволтаични централи и вятърни паркове, а второто –  ръководство за диагностика и контрол на заземителни уредби. Ще запознаем посетителите на нашия щанд и с една немска технология, използвана на територията на цяла Европа, за предупреждение, наблюдение и следене на мълнии в реално време.

Какви са очакванията ви от участието?

Очакваме да обменим идеи, опит и предлагани продукти, както с български, така и с чуждестранни фирми, и да положим основите на бъдеща съвместна работа.

С какви посетители бихте желали  да осъществите контакти?

Бихме желали да контактуваме с фирми, които изграждат фотоволтаични централи и вятърни паркове. Застрахователни компании, строителни фирми, телекомуникационни компании, електроразпределителни компании, проектанти на електрически системи, индустрии - с всеки клиент, който би могъл да се нуждае от нашите услуги.

Наблюдавате ли положителни тенденции в сектора, въпреки възникналите трудности, породени от новите законодателни промени?

Нашето мнение е, че новите закони оказаха неблаготворно влияние върху пазара на възобновяемите енергийни източници в България. Това стана причина много от фирмите, които бяха започнали да инвестират тук, да пренасочат инвестициите си към съседни на нашата държави.

Какви са вашите прогнози за развитието на пазара?

Смятаме, че управляващите трябва да предприемат мерки, които да подпомагат развитието на малкия и средния бизнес. В последните години затвориха хиляди малки и средни фирми в България, което доказва, че взетите мерки защитават интересите на големите предприятия. Трябва да се заложи повече на малкия и средния бизнес, които осигуряват работни места и доходи за държавата. Развитите държави като САЩ и Япония стимулират производството на зелена енергия, а България прави точно обратното – налагат се ограничения.

www.paradise-electric.eu
.................................................................................................................................

Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ: 7 – 9.04.2020" :
 • Енергиен мениджмънт чрез ElectriQube
 • Енергоефективно улично, индустриално и офисно осветление
 • Системи за ресурсна и енергийна ефективност от Куатроджи
 • Националната Асоциация по Биомаса (BGBIOM) в полза на бизнеса и потребителите
 • Коледно-новогодишни промоции на ЛидерЛайт България, участници в изложението за ЕЕ и ВЕИ
 • Елтрак България ще представи на ЕЕ и ВЕИ 2017 своите когенерационни централи и новостите в продуктовата си гама - хибридни системи за автономно захранване.
 • Запознайте се със системите за производство на пелети от дървесина, слама, слънчогледови люспи и битови отпадъци на Amandus Kahl
 • Интервю с г-н Михаил Костадинов, управител на Филтър ООД, България
 • Брюксел одобри държавна помощ от 31 млрд. евро за чешките ВЕИ
 • Комфорт с шведските термопомпени системи NIBE
 • Филтър – надежден партньор в изграждането и поддържане на когенерационни инсталации, котелни централи за производство на пара и топла вода и др. енергоефективни решения
 • EuroACE и материала им EPBD Workshops Summary Booklet
 • Интервю с г-н Антон Войновски, мениджър Херц Арматура - Официален представител на HERZ за България
 • Биогаз инсталации в България
 • Позеленява ли бизнесът
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Нови решения за общините
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ (eнергетска ефикасност и обновлива енергија), Smart Cities (паметни градови) и Save the Planet (управување со отпадот)
 • Технологиите, които променят енергетиката, градовете и начина на управление на отпадъците
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Котли и енергийни системи за българската индустрия от AMBITERMO (Португалия)
 • Решения за директно оползотворяване на геотермална енергия са приложими и в България
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Трябва да строим с високи стандарти и да прилагаме наличните решения за сгради с ниско потребление на енергия
 • Представяне на турбините MARC® в България
 • Когенерационните инсталации – конкурентен и изгоден начин за производство на електрическа и топлинна енергия за инвеститори и потребители
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • Екобрикети и пелети с висока калоричност ще бъдат представени от Хайтек ЕООД на ЕЕ & ВЕ 2016
 • „Мечта на всеки собственик на нова сграда е тя да бъде енергийно ефективна“ - интервю с Диана Панчева
 • Предложения на К. Чепъков на ЕЕ и ВЕ 2016: свръхбързи контролери, зарядни устройства и система за оползотворяване на соларната енергия
 • Малки биогаз инсталации от Schmack Biogas – рентабилно и екологично решение за селското стопанство
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Българо-Норвежки щанд „Клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество” на изложенията EE & ВЕ и Smart Cities
 • Турбината WEGA беше представена на ЕЕ и ВЕ 2015
 • „Хермес Солар“ ООД взе участие в провеждащото се за 11-та поредна година Изложение за Енергийна ефективност и възобновяема енергия (11-13 март, 2015, ИЕЦ, София)
 • Иновативно предложение от Филкаб Солар на ЕЕ и ВЕ 2015
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Виждаме потенциал за развитие на възобновяемата енергия в България, интервю с инж. Зоненшайн, POLYTECHNIK, Австрия
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Пауловнията – едно от най-бързорастящите дървета и възможност за печеливш бизнес у нас
 • Биогаз инсталациите - алтернатива за производство на енергия и решение на проблема с биоотпадъците
 • WIN-WIN ФОРУМ
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Джос Делбеке, генерален директор по действията за климата в ЕК, приветства участниците в изложението и форума „EE & ВЕ“ и „Smart Cities“
 • Нови технологии и продукти на ЕЕ и ВЕИ 2014
 • Директни изложители от 17 държави и 43-ма лектори ще вземат участие в предстоящото изложение и форум за Югоизточна Европа
 • CPM Europe, Global Hydro Energy, Филкаб, Регионален Е-Клъстер и Термопомпени системи ще участват на изложението „EE & ВЕ” и “Интелигентни градове” 2014
 • Интервю с Гьоран Йоханссон, изпълнителен директор на
 • Интервю със Слав Ландов – ръководител направление ВЕИ във ФИЛКАБ АД, участник в изложението „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”
 • Настъпва десетилетието на устойчивата и енергийноефективната архитектура
 • Как системите за управление на сградите намаляват енергийните разходи с 60%? Запознайте се с FM Center
 • Австрийският пример за устойчива икономика
 • Решения за съхранение на енергия от Heliocentris
 • off-grid система Exeron и решения за мълниезащита на PV и вятърни паркове на изложението за ЕЕ и ВЕ 2013
 • Рехабилитация на енергийния пазар чрез ВЕИ
 • Интелигентните сгради – отговорни към хората и околната среда
 • Новите акценти на Изложбата и конгреса за енергийна ефективност и възобновяема енергия
 • Бъдещето на фотоволтаиката - мнението на експерти от бранша
 • Под патронажа на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

  Официален медия партньор:

  ВИП компания: