Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 7-9 април 2020 г., ИЕЦ, София

Интелигентните сгради – отговорни към хората и околната среда

Интелигентните сгради – отговорни към хората и околната среда


Концепцията за интелигентните сгради набира все по-голяма популярност в Югоизточна Европа. Те са синтез от най-модерните технологии, които осигуряват несравним комфорт на обитателите и рентабилност, съчетани с минимално въздействие към околната среда. 50 % по-ниски разходи за енергия и 40 % - за вода, 70 % по-малко отпадъци – това са част от предимствата на интелигентните сгради в цифри в сравнение с конвенционалното строителство, което губи по 270 милиарда евро годишно по данни на Европейската асоциация на производителите на изолации. Инвестициите в устойчиво строителство са приоритет на ЕС, които ще противодействат на задълбочаващата се криза и ще осигурят отлична рентабилност в дългосрочен план.

За първи път в България от 29-ти до 31-ви май, в ИЕЦ София, ще се проведе Smart Buildings. Изявата е препратка към световните тенденции и платформа за внедряване на новите технологични постижения в областта на сградната автоматизация и системи за управление на регионално ниво, споделят организаторите от Виа Експо. Интелигентното  строителство не е излишен лукс, а необходимост, колкото по-рано започнем да прилагаме  добрите практики, толкова по-лесно ще изпълним заложените цели, допълват те.

Вече сме свидетели на първите реализирани проекти на устойчиви сгради в България със сертификати LEED, BREEAM и DGNB.

Няколко са тенденциите, които ще определят положителното развитие на пазара в близко бъдеще.

Европейската директива за енергийна ефективност на сградите предвижда от 2021 г. всички нови сгради да имат почти нулево енергийно потребление, като необходимата енергия трябва да се осигурява от възобновяеми енергийни източници. Само така ЕС ще може да редуцира парниковите газове с 80 % до 2050 г. Експерти прогнозират ръст в сектора на сградно интергирани фотоволтаични покривни, фасадни и прозоречни системи. Очакваните законодателни регулации за улесняване на инсталирането на този вид системи ще доведе до преминаване от централизиран към децентрализиран модел, което ще трансформира сградите от консуматори на енергия в производители.

Изложбата SMART BUILDINGS

Сред участниците са Умен дом, Техем Сървиз и Европейското патентно ведомство.

Изложбените браншове включват автоматизация на сградни инсталации (BAS): аудио- и видео системи, контрол на достъп, комуникационни системи, отопление, вентилация, климатизация, осветление, прозорци и врати; системи за управление и контрол (BMS); софтуер, интеграция на съществуващи системи, проектиране на интелигентни сгради, финансиране и консултантски услуги и др.

Форумът

Организаторите анонсират силно международно присъствие на водещи експерти в програмата на форума: лектори от Европейската комисия - Дирекция Енергетика, Pike Research, Европейска федерация за възобновяема енергия, Европейски съвет за енергийно ефективна икономика, Български съвет за устойчиво развитие, Европейски институт за енергийни характеристики на сградите, Европейски алианс на компании, работещи в областта на енергийната ефективност в сградите и др. Инвеститори, архитекти, проектанти и представители на държавната администрация ще дискутират широк кръг от теми. 10-те топ тенденции в света, източници на финансиране, възможностите за прилагане на концепцията “Сгради с почти нулево енергийно потребление в Югоизточна Европа” и др. ще са акцентите в програмата.

LiftBALKANS  

Тя е паралелна изложба с фокус върху асансьорните съоръжения, ескалатори и свързаните с тях системи и компоненти. Остарелият сграден фонд има голям потенциал за модернизация на съществуващите асансьори или замяната им с нови. Целта на организаторите от Виа Експо е да популяризират новостите в този сектор. Инвестиции в подобен род дейности имат несъмнени предимства: значително намаляване на енергийната консумация, по-голямата сигурност и надеждност за обитателите на сградите.

За повече информация – Виа Експо

www.viaexpo.com

Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ: 7 – 9.04.2020" :
 • РЕШЕНИЯ С ВИСОКА ТОПЛИННА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЕЕ и ВЕ 2017
 • Втори национален информационен ден по проект BIOENERGY4BUSINESS
 • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
 • Енергийни решения от Джададжи ЕООД
 • Литовската фирма Enerstena ще представи най-новите технологии за отопление на биомаса
 • Иновативни фотоволтаични панели от Tatung
 • Енергиен мениджмънт чрез ElectriQube
 • Енергоефективно улично, индустриално и офисно осветление
 • Системи за ресурсна и енергийна ефективност от Куатроджи
 • Националната Асоциация по Биомаса (BGBIOM) в полза на бизнеса и потребителите
 • Коледно-новогодишни промоции на ЛидерЛайт България, участници в изложението за ЕЕ и ВЕИ
 • Елтрак България ще представи на ЕЕ и ВЕИ 2017 своите когенерационни централи и новостите в продуктовата си гама - хибридни системи за автономно захранване.
 • Запознайте се със системите за производство на пелети от дървесина, слама, слънчогледови люспи и битови отпадъци на Amandus Kahl
 • Интервю с г-н Михаил Костадинов, управител на Филтър ООД, България
 • Брюксел одобри държавна помощ от 31 млрд. евро за чешките ВЕИ
 • Комфорт с шведските термопомпени системи NIBE
 • Филтър – надежден партньор в изграждането и поддържане на когенерационни инсталации, котелни централи за производство на пара и топла вода и др. енергоефективни решения
 • EuroACE и материала им EPBD Workshops Summary Booklet
 • Интервю с г-н Антон Войновски, мениджър Херц Арматура - Официален представител на HERZ за България
 • Биогаз инсталации в България
 • Позеленява ли бизнесът
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Нови решения за общините
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ (eнергетска ефикасност и обновлива енергија), Smart Cities (паметни градови) и Save the Planet (управување со отпадот)
 • Технологиите, които променят енергетиката, градовете и начина на управление на отпадъците
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Котли и енергийни системи за българската индустрия от AMBITERMO (Португалия)
 • Решения за директно оползотворяване на геотермална енергия са приложими и в България
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Трябва да строим с високи стандарти и да прилагаме наличните решения за сгради с ниско потребление на енергия
 • Представяне на турбините MARC® в България
 • Когенерационните инсталации – конкурентен и изгоден начин за производство на електрическа и топлинна енергия за инвеститори и потребители
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • Екобрикети и пелети с висока калоричност ще бъдат представени от Хайтек ЕООД на ЕЕ & ВЕ 2016
 • „Мечта на всеки собственик на нова сграда е тя да бъде енергийно ефективна“ - интервю с Диана Панчева
 • Предложения на К. Чепъков на ЕЕ и ВЕ 2016: свръхбързи контролери, зарядни устройства и система за оползотворяване на соларната енергия
 • Малки биогаз инсталации от Schmack Biogas – рентабилно и екологично решение за селското стопанство
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Българо-Норвежки щанд „Клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество” на изложенията EE & ВЕ и Smart Cities
 • Турбината WEGA беше представена на ЕЕ и ВЕ 2015
 • „Хермес Солар“ ООД взе участие в провеждащото се за 11-та поредна година Изложение за Енергийна ефективност и възобновяема енергия (11-13 март, 2015, ИЕЦ, София)
 • Иновативно предложение от Филкаб Солар на ЕЕ и ВЕ 2015
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Виждаме потенциал за развитие на възобновяемата енергия в България, интервю с инж. Зоненшайн, POLYTECHNIK, Австрия
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Пауловнията – едно от най-бързорастящите дървета и възможност за печеливш бизнес у нас
 • Биогаз инсталациите - алтернатива за производство на енергия и решение на проблема с биоотпадъците
 • WIN-WIN ФОРУМ
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Джос Делбеке, генерален директор по действията за климата в ЕК, приветства участниците в изложението и форума „EE & ВЕ“ и „Smart Cities“
 • Нови технологии и продукти на ЕЕ и ВЕИ 2014
 • Директни изложители от 17 държави и 43-ма лектори ще вземат участие в предстоящото изложение и форум за Югоизточна Европа
 • CPM Europe, Global Hydro Energy, Филкаб, Регионален Е-Клъстер и Термопомпени системи ще участват на изложението „EE & ВЕ” и “Интелигентни градове” 2014
 • Интервю с Гьоран Йоханссон, изпълнителен директор на
 • Интервю със Слав Ландов – ръководител направление ВЕИ във ФИЛКАБ АД, участник в изложението „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”
 • Как системите за управление на сградите намаляват енергийните разходи с 60%? Запознайте се с FM Center
 • Австрийският пример за устойчива икономика
 • Решения за съхранение на енергия от Heliocentris
 • Рехабилитация на енергийния пазар чрез ВЕИ
 • Интелигентните сгради – отговорни към хората и околната среда
 • Издание 2020

  Под патронажа на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

  Официален медия партньор: