Предотвратяване на аварии
2022
Предотвратяване на аварии<br/> 2022

Без ненужни престои на хора и техника с електроапаратура от Ико-Ел Константин Стоянов


Ико-Ел Константин Стоянов ще вземе участие с инфо кът в международния форум “БЕЗ аварии”.

Основните насоки, в които работи, са монтаж и ремонт на електрически инсталации за ниско напрежение (НН); изработка, реновиране и обслужване на комплектни кондензаторни уредби (ККУ) за компенсиране на реактивната мощност; компенсиране на капацитивната мощност на кабелни мрежи - внос, търговия и монтаж на компенсиращи реактори; внос, търговия и монтаж на активни филтри за неутрализиране на хармоници в електрически мрежи ниско напрежение; апаратура за енергиен мониторинг.

Интервю с инж. Константин Стоянов, управител на фирмата

Г-н Стоянов, какво Ви накара да вземете участие в международния форум „БЕЗ аварии“?

Тематиката на този форум е много интересна и засяга изключително важни въпроси за безаварийната работа на инсталации и съоръжения в промишлеността, селското стопанство, административни сгради и др. сектори от икономиката.Какви решения ще представите на Вашия инфокът и в кои области имат приложение?

Представяната от Ико-Ел Константин Стоянов електроапаратура се използва за осигуряване на безаварийна работа на ел. съоръжения и инсталации в редица отрасли като металообработване и металургия, автомобилна индустрия, предприятия с инсталирана заваръчна техника, хранително-вкусова, химическа промишленост, телекомуникации, IT центрове и бизнес сгради и др.

Продуктовата ни презентация ще бъде разделена в следните направления:

- компенсиране на реактивна мощност в мрежи с хармонични „замърсявания“, предизвикани от  нелинейни електрически товари

- активни филтри за неутрализиране на хармонични „замърсявания“

- преносима апаратура за измервания на качествено на ел. енергия и енергиен мониторинг в електрически мрежи

- апаратура за изграждане на SCADA системи за енергиен мониторинг

Разкажете ни повече за ползите от внедряването им в практиката?

Наша основна цел е да помагаме на компании, които се стремят да развият и подобрят работата си за намаляване на производствените аварии, както и на такива, които стартират с внедряване на подобни мерки.

С решенията ни фирмите могат да достигнат едно по-високо ниво на намалена аварийност и по-доброто използване на техническите възможности на инсталации и съоръжения.

Увеличеният междуремонтен и безавариен период на машини, технологични линии и техническо обзавеждане дава също така голямо предимство пред конкурентите с по-ниските разходи, значително намалени материални и финансови загуби от непроизведена продукция и престои на хора и техника.

Не на последно място, е и осигуряване на безопасността при работа за хората, заети в производството, както и обслужващия техниката персонал.

Внедряването на решения за работа без аварии води и до повишаване на енергийната ефективност като цяло.

Нашата концепция е разбирането за неразривната свързаност на безаварийната експлоатация на агрегати, съоръжения, технологични линии и др. с качеството, както и с енергийната ефективност - всички те вървят ръка за ръка.

Силно се надяваме да привлечем вниманието и интереса на участниците и посетителите на форума „БЕЗ аварии“ към предлаганите от Ико-Ел Константин Стоянов апаратура и решения.

Кои компании са Ваши клиенти?

През изминалите години сме извършили реконструкции на кондензаторни уредби в пивоварни, винзаводи, месокомбинати, фуражни заводи, свинекомплекси, машиностроителни фирми, топлофикационни дружества и др. Имаме инсталирани реактори за компенсиране на капацитивна мощност във фотоволтаични централи и промишлени предприятия.

Наскоро инсталирахме активни филтри за хармоници в предприятия от хранително-вкусовата промишленост с много добри резултати. Предстоят ни и нови стартиращи проекти.

Очакваме с интерес и нови клиенти, разгледали нашите предложения на Форума.

Ако искате да бъдете част от „БЕЗ аварии“, изпратете предварително запитване.

За повече информация разгледайте конферентната програма. 

Още от секцията "Предотвратяване на аварии
2022" :
 • Обучение по Facebook маркетинг и онлайн брандинг
 • Диагностика на деформации в инфраструктурни обекти предотвратява аварии
 • Какви са практическите приложения на формулата “Надеждност + Поддръжка = Функционалност”?
 • За ползите от прецизна детекция на утечки и вредни газове говори Любов Николова от Трокуттестгруп
 • Ново поколение газдетектори и решения за влажност и температура намаляват критичните ситуации в производствата
 • Термални иновативни камери от Konica Minolta предотвратяват риска от пожари
 • Без ненужни престои на хора и техника с електроапаратура от Ико-Ел Константин Стоянов
 • Газоспасителна и газоанализаторна апаратура от Дрегер България минимизира опасностите от аварии
 • Делта Инструмент ООД ще представят измервателни уреди и оборудване за индустриални съоръжения на форума „БЕЗ аварии“
 • Как металургичните и химическите предприятия да избегнат принудително спиране на производството и да увеличат междуремонтните срокове?
 • Индустрията може да постигне по-високи нива на безопасност и рентабилност
 • Д-р Кнезевич ще запознае специалистите по индустриална поддръжка с концепцията MIRCE Science
 • Под егидата на:


  Официални мeдийни партньори:


  Официален хотел: