Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

11-то международно изложение и конференция за Югоизточна Европа


Екологични и ефективни решения превръщат отпадъците в ценни ресурси, енергия, компост и помагат за осъществяване на прехода към кръгова икономика. Save the Planet, единственото у нас събитие в тази област във формат "изложение - конференция", среща производители и вносители с техни потенциални бизнес партньори и клиенти.

Изданието през 2019 г.

Благодарим на всички изложители, посетители, лектори и делегати, че бяха част от него. Решенията стават все по-усъвършенствани, а финансови институции предлагат възможности за финансиране.

 • Изложители от Австрия, България, Белгия, Германия, Италия, Полша, Румъния и Швейцария.За 10-та поредна година в рамките на Австрийския павилион компании демонстрираха ноу-хау.
   
 • Бяха представени решения в следните категории: сметосъбираща техника, многофункционална комунална техника, контейнери, продукти за складиране, технологии за депониране и третиране на отпадъци, оборудване за компостиране и производство на енергия от отпадъци, машини за рециклиране, екологични услуги и др.
   
 • Интересни акценти: първата по рода си в Европа инсталация за производство на гъвкава тъкан, направена от 100% рециклирани PET бутилки; иновация в рециклирането гарантира уникално качество на rPET пелети, скоро ще стартира балканска електронна система за повторна употреба, уеб базирано решение за събиране на отпадъците от врата на врата драстично повишава процента на разделното събиране и др.
   
 • Актуални теми в конференцията: финансиране на проекти и оползотворяване на биомаса за биобазирани продукти и производства.
   

 

Паралелни изложения – Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници
Smart Cities – интелигентни градовеЗа контакт: Таня Булдеева - 032/512906, 512900, tanya@viaexpo.com, office@viaexpo.com


Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.
 

 

 

 

 


 

Мнения и отзиви 2019

Издание 2020

Под егидата на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

 

Официални медийни партньори: