Управление на отпадъци и рециклиране: 7 – 9.04.2020
Управление на отпадъци и рециклиране: 7 – 9.04.2020

Профил на посетителите на изложбата

 

 

  • Инвеститори
  • Държавна администрация и представители на общини, еколози  
  • Оператори на депа
  • Ръководители на фирми от секторите: управление на отпадъци, рециклиране, екология, строителство, селско стопанство, химическа промишленост, опаковъчна, хранително-вкусова промишленост и др
  • Браншови асоциации


Мнения и отзиви 2019

Под егидата на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

 

Официални медийни партньори:

 

ВИП компании: