Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Интелигентни градове – сгради, транспорт и инфраструктура 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

8-мо международно изложение и конференция за Югоизточна Европа

Днес повече от всякога е важно новостите да достигат по-бързо до пазара и да се внедряват. Благодарение на тях градовете се дигитализират и трансформират в устойчиви и интелигентни системи. Smart Cities насърчава реализирането на нови проекти, като свързва креативни разработчици с инвеститори, дистрибутори, представители на публичния сектор и клиенти.

Изданието през 2019 г.

 • Участниците популяризираха мултифункционални системи и компактни продукти, които се управляват с един клик, независимо от място и време.
   
 • Акценти: домашна, сградна и индустриална автоматизация; измервателни системи; управление на ресурсите; eнергиен мониторинг и мениджмънт; мобилност и транспорт; интегрирани решения за управление на отпадъци; интелигентно осветление; паркинг системи; мониторинг на шума; облачни услуги и Интернет на нещата; система за предупреждение от земетресения; система за ранно откриване на горски пожари; е-здравеопазване; мобилна лаборатория за измерването на чистотата на въздуха; първият български електрически маунтинбайк и др.
   
 • 3400 мениджъри и специалисти от 11 държави посетиха Smart Cities, ЕЕ и ВЕИ, Save the Planet.
   
 • Конференцията “Sofia Smart City Marketplace” представи възможностите за изграждане на визията на един интелигентен град чрез развитие на наука, технологии, стратегия, образование и знания.
   

 


 

Паралелни изложения - Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници
Save the Planet –рециклиране, управление на отпадъци

 

За контакт: Таня Булдеева - 032/512906, 512900, tanya@viaexpo.com, office@viaexpo.com


Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.
 

Мнения и отзиви 2019

Издание 2020

Под патронажа на:

С партньорството на:

Официален медиен партньор: