Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

16-то международно изложение и конференция за Югоизточна Европа

Енергоефективни и рентабилни технологии за всяка индустрия, община и дом

Бумът в разработването на технологии за усвояване на потенциала на възобновяемата енергия и за енергийна ефективност налага тяхното по-бързо прилагане в практиката. Децентрализацията на пазара и растящата нужда от рентабилни и екологични решения привличат: производители и търговци, инвеститори и потребители. ЕЕ и ВЕИ е тяхната пресечна точка. Тазгодишното издание беше място за продуктови презентации, личен контакт и делово договаряне.

Благодарим на всички изложители, посетители, лектори и делегати, че бяха част от събитието.

Изданието през 2019 г.

 • Изложители от Австрия, България, Белгия, Германия, Гърция, Италия, Полша, Румъния, Турция, Холандия, Хърватия, Чехия и Швейцария.
   
 • За 10-та поредна година се реализира Австрийски павилион.
   
 • Продуктови категории: системи за автономно производство на енергия от възобновяеми източници и от отпадъци, енергийно ефективни решения за отопление, охлаждане, климатизация и вентилация, когенерация, технологии за пренос и спестяване на енергия, eлектрически превозни средства, енергоспестяващо осветление, енергиен мениджмънт и услуги
   
 • Интересни акценти: газов двигател с електрическа ефективност от 49,5% с минимално въздействие върху околната среда; рекуператори с коефициент на ефективност над 90%; LED лампи, които спестяват до 8-10 пъти повече електроенергия; биогаз инсталации, които разграждат биомасата до 95%; сух дървесен калиброван чипс, произведен по иновативна технология без аналог; ново поколение климатични системи, спестяващи енергия в порядък 20-60%; инсталации, които изгарят биомаса с високо количество влага - до 120% и др.
   
 • 3400 мениджъри и специалисти от 11 държави посетиха ЕЕ и ВЕИ заедно с паралелните събития Save the Planet и Smart Cities
   
 • Теми в конференцията: Инвестиции в устойчива енергия, Енергийната бедност, Сградно обновяване и др.
   Паралелни изложения - Smart Cities Интелигентни градове
Save the Planet –рециклиране, управление на отпадъци


За контакт: Таня Булдеева - 032/512906, 512900, tanya@viaexpo.com, office@viaexpo.com


Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.
 

Мнения и отзиви 2019

Издание 2020

Под патронажа на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

Официален медия партньор: