Енергийна ефективност и ВЕИ 16 – 18.04.2019
Енергийна ефективност и ВЕИ 16 – 18.04.2019

15-та Специализирана изложба и конференция за Югоизточна Европа София, ИЕЦ

Енергоефективни и рентабилни технологии за всяка индустрия, община и дом

Бумът в разработването на технологии за усвояване на потенциала на възобновяемата енергия и за енергийна ефективност налага тяхното по-бързо прилагане в практиката. Децентрализацията на пазара и растящата нужда от рентабилни и екологични решения привличат: производители и търговци, инвеститори и потребители. ЕЕ и ВЕИ е тяхната пресечна точка. Тазгодишното издание ще бъде място за продуктови презентации, личен контакт и делово договаряне.

Акценти:

  • Изложители от Австрия, България, Белгия, Германия, Испания, Словения, Холандия, Чехия и Швейцария. Те предлагат добри възможности за дистрибуция и нови инвестиции. Ще запознаят посетителите с предимствата от внедряване на иновации, които намират приложение в индустрията, селското стопанство, общини и домакинства.
  • За 10-та поредна година ще се реализира Австрийски павилион.
  • Продуктови категории: системи за автономно производство на енергия от възобновяеми източници и от отпадъци, енергийно ефективни решения за отопление, охлаждане, климатизация и вентилация, технологии за пренос и спестяване на енергия, eлектрически превозни средства, енергиен мениджмънт и услуги.

 

 

Паралелни изложения - Smart Cities Интелигентни градове
Save the Planet –рециклиране, управление на отпадъци


За контакт: Таня Булдеева - 032/512905, 512900, tanya@viaexpo.com, office@viaexpo.com 

Мнения и отзиви 2018

Под патронажа на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

Официален медия партньор:

ВИП компания: