Енергийна ефективност и ВЕИ 16 – 18.04.2019
Енергийна ефективност и ВЕИ 16 – 18.04.2019

15-та Специализирана изложба и конференция за Югоизточна Европа София, ИЕЦ


Енергоефективни и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия, община и дом

Енергийната ефективност и производството на енергия за собствени нужди продължават да бъдат актуални теми на фона на глобалната тенденция за утвърждаване на кръговата икономика.

Събитието ЕЕ и ВЕИ спомага за внедряване на технологи за производство на енергия от възобновяеми източници, за намаляване разходите за отопление и охлаждане на сградите.През 2018 г. в него се включиха водещи компании от Австрия, Белгия, България, Германия, Дания, Италия, Испания, Литва, Полша, Турция, Холандия, Швеция

Чрез виртуалното изложение може да се запознаете с нови технологии и решения, представени от участниците 2018 и да се свържете директно с тях. Повече подробности  ТУК

 

 

 

Паралелни изложения - Smart Cities Интелигентни градове
Save the Planet –рециклиране, управление на отпадъци


За контакт: Таня Булдеева - 032/512905, 512900, tanya@viaexpo.com, office@viaexpo.com 

Мнения и отзиви 2017

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

Официален медия партньор:

ВИП компания: