Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 7-9 април 2020 г., ИЕЦ, София

Конференция за енергийна ефективност и възобновяема енергия за Югоизточна Европа

Конференцията през 2019 г. представи потенциала и напредъка на Региона в секторите възобновяема енергия и енергийна ефективност. Събитието е сред значимите инициативи, ефективна платформа за обмяна на опит и контакти между представители на общините, мениджъри и специалисти от индустриалния, търговски и публичен сектор.

Тази година то се реализира в разнообразни формати - форум, кръгла маса, семинари и демонстрации. Обхвана актуални теми: Политики и финансови механизми за зелено финансиране, Енергийно обследване, Как да преодолеем енергийната бедност?, Обучение на инсталатори на геотермални и слънчеви системи.

Участваха лектори от Организацията за черноморско икономическо сътрудничество, Европейската банка за възстановяване и развитие, Европейската инвестиционна банка, EнЕфект, Технически университет София, Европейски институт по труда, Камарата на инсталаторите в България, Енергиен център София, СолЕр Архитекти, Фонд за устойчиви градове и УАСГ.

Две презентации привлякоха внимание: Ефективно отопление с кондензни котли Warmhaus и Преобразуване на енергия от различни източници – решения на SeCesPol.
 

Виж програма 2019
 

Повече информация може да получите, като свържете с нас на: :
international@viaexpo.com; 032 /512 907
 

Мнения и отзиви 2019

Издание 2020

Под патронажа на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

Официален медия партньор: