Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Интелигентни градове – сгради, транспорт и инфраструктура 2021 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2020 г. е отложено

Smart Cities 2018
27 – 29 март


  • Профил на изложителите: M2M, IoT, безжични технологии • Системи за управление и контрол на сградите, домашна автоматизация, софтуер и хардуер, BIM моделиране • Телематика - транспорт, публична администрация, противопожарна защита, ГИС • Навигационни и локализационни услуги • Интелигентни решения за градове, е-здравеопазване, трафик, измерване, управление на отпадъци • Анализ на големи обеми данни, моделиране, прогнозиране • Услуги за информационна сигурност • Системи за разпознаване на лица, хуманоидни роботи и др.

  • Бизнес посетители.
    Мениджъри - 49%, Маркетинг, продажби - 35%, Експерт, консултант - 16%
     
  • Промоция
    Силнапромоционална кампания - форумът бе подкрепен от 54партньори от 14държави-браншови асоциации, индустриални камари и медии. Той беше популяризиран по национални и международни медийни канали - интернет страници, новинарски агенции, специализирани списания.


 

 

  

Мнения и отзиви 2019

Издание 2020

Под патронажа на:

С партньорството на:

Официален медиен партньор: