Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2021 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2020 г. е отложено

Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2018
27 – 29 март

 

 • Изложители от: Австрия, Белгия, България, Германия, Дания, Испания, Италия, Литва, Полша, Турция, Холандия, Швеция


За 9-та поредна година - Австрийски павилион със съдействието на ADVANTAGE AUSTRIA София
 

 • Профил на изложителите: • Отопление и охлаждане: котли, пелетни камини и бойлери на биомаса, климатични системи, термопомпи, подово отопление • Цялостни линии за производство на пелети от био-, общински и битови отпадъци • Биогаз инсталации • Когенерация и тригенерация • Енергия и горива от отпадъци • Производство и съхранение на соларна енергия, енергиен мениджмънт • Хибридни системи за производство на енергия (вятър-слънце) • Енергийно ефективно индустриално, битово и улично осветление • Нискоенергийни сгради • Финансиране по европейски проекти, консултиране • Търговия на електроенергия • Eлектрически превозни средства
   
 • Бизнес посетители от 15 държави.
  Мениджъри - 49%, Маркетинг, продажби - 35%, Експерт, консултант - 16%
   
 • Промоция
  Мащабна промоционална кампания - форумът бе подкрепен от 87 партньори от 20 държави- браншови асоциации, индустриални камари и медии. Той беше популяризиран по национални и международни медийни канали - интернет страници, новинарски агенции, специализирани списания.


Как достигаме целевата аудитория чрез социалните мрежи?
Данните са актуални към март 2018 г.


Имейл контакти: 150 000+
LinkedIn контакти: 27 169+
Facebook контакти: 12 766
Twitter контакти: 2 171
Посещения на уеб сайта: 172 266

 

 

 


 

Мнения и отзиви 2019

Издание 2020

Под патронажа на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

Официален медия партньор: