Изложение интелигентни градове 16 – 18.04.2019
Изложение интелигентни градове 16 – 18.04.2019

Конференция за Югоизточна Европа 2019

Виж програма 2019
 

Основна цел на Конференцията е да насърчи трансфера на интелигентни технологии и знания към развиващия се пазар на Югоизточна Европа.

Регионът се характеризира с напредък в прилагането на интелигентни системи в транспорта и сградите и се фокусира върху политиките за градска трансформация.

Събитието е сред значимите инициативи и регулярно се посещава от представители на общини и релевантни държавни институции, мениджъри и специалисти от индустриалния, търговски и публичен сектор.

В рамките на издание 2019 ще се проведе Конференцията ‘Sofia Smart City Marketplace’ на Клъстер София град на знанието. Тя ще се фокусира върху интелигентните градски технологии и ще даде възможност за изява на продуктите, технологиите и постиженията на компании, университети и научни институти, които могат да бъдат използвани в процеса на превръщане на София в град на знанието.

Конференцията е практически ориентирана и не е предназначена само за членовете на Клъстера. Други участници в пазара на интелигентни градове са поканени също така да участват.

Теми:

  • Създаване на управленски капацитет и стратегия за развитие на София град на знанието
  • Образователни институции и проекти за София - град на знанието и интелигентен град
  • Научни приложения за София - град на знанието и интелигентен град
  • Технологични решения за София - град на знанието и интелигентен град
     

Повече информация за възможностите за участие може да получите, като свържете с нас на: international@viaexpo.com; 032512907, 0886 792943
 
Мнения и отзиви 2018