Предотвратяване на аварии
14-15. 11. 2019
Предотвратяване на аварии<br/> 14-15. 11. 2019

Конференция

Предварителна програма

Зала "Париж", Гранд Хотел Пловдив
 

 • Предотвратяване на аварии -  д-р Джездимир Кнезевич, MIRCE Akademy, Exeter, UK
   
 • Проектиране и поддръжка на промишлени съоръжения
  • Обследване, възстановяване и усилване на съоръжения/конструкции при агресивни среди/аварии - проф. д-р инж. Димитър Назърски, Университета по архитектура, строителство и геодезия, София
  • Система за контрол на деформациите в конструкции и съоръжения - Валерий Цанов, Скортел ООД, България
  • Изграждане, реконструкция и поддръжка на газови инсталации и топлоенергийни системи
  • Предотвратяване на обратен поток във водоснабдителните инсталации. Системи за нулеви отпадъчни води в индустрията
    
 • Пътната безопасност като елемент от индустриалната сигурност. Възможности за подобряване на условията на труд в средните и големи предприятия чрез въвеждане на мерки за повече пътна безопасност в производствените зони - Диана Русинова, Институт за пътна безопасност  
   
 • Проектиранe, поддръжка, укрепване на сгради – нови технологии и материали
   
 • Приложение на формулата  “Надеждност + Поддръжка = Функционалност”-  д-р Джездимир Кнезевич, MIRCE Akademy, Exeter, UK
   
 • Инфрачервената термография - диагностичен инструмент в различни индустриални приложения
   
 • Проучване и прилагане на нови управленски, технологични и технически решения, които целят намаляването на
  риска от възникване на аварии или ограничават техните последствия
   
 • Активни и пасивни мерки за пожарна безопасност – видове техника, проектиране и инсталиране
  • Дрегер -Техника за живота: Продажба и сервиз на газоспасителна и газоанализаторна апаратура за взривоопасни и токсични вещества в работната среда - Радко Колев, Dräger Safety България
  • Газ детектори за персонална защита и предотвратяване на аварии - Станислав Михайлов, Делта Инструмент ООД, България  
    
 • Системи за управление и контрол замърсяването на въздуха. Газоочистване и прахоулавяне
   
 • Дигитални решения за предотвратяване на индустриални аварии
 • Финансиране на проекти за предотвратяване на аварии 

Мнения и отзиви 2019

Официални мeдийни партньори:


Официален хотел: