Управление на отпадъци и рециклиране: 7 – 9.04.2020
Управление на отпадъци и рециклиране: 7 – 9.04.2020

Пълна информация за изложба управлене на отпадъци и рециклиране

 


Събитието обхваща изложбена и конферентна част. Основната цел е да създаде условия за нови делови контакти и партньорства, да насърчи трансфера на технологии и знания.

Save the Planet традиционно представя не само новостите и глобалните тенденции, но очертава и перспективите в Югоизточна Европа, свързани с екологичното управление на отпадъците и тяхното рентабилно оползотворяване.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мнения и отзиви 2019

Под егидата на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

 

Официални медийни партньори:

 

ВИП компании: