ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Експертни решения на Socomec за електрическа енергия, осветление и технологични процеси

DTS – „Цифрови преносни системи“ ще представи на „БЕЗ аварии“ системата DIGIWARE, патент на SOCOMEC. Тя прави оценка за качеството на електрозахранването и енергопотреблението...

Обучение по Facebook маркетинг и онлайн брандинг

Корпоративно или Индивидуално обучение по Фейсбук Маркетинг и Онлайн Брандинг! Изготвя се индивидуална програма, спрямо знанията и нивото на участниците...

Диагностика на деформации в инфраструктурни обекти предотвратява аварии

Интервю с г-н Валерий Цанов, търговски директор, Скортел Г-н Цанов, какво Ви накара да вземете участие в международния форум „БЕЗ аварии“? Решението ни беше продиктувано от професионален интерес към темата...

Какви са практическите приложения на формулата “Надеждност + Поддръжка = Функционалност”?

Интервю с д-р Джездимир Кнезевич, MIRCE Akademy, Великобритания във връзка с участието му в Конференцията за предотвратяване на аварии, Пловдив 2019 Д- р Кнезевич как концепцията Ви за предотвратяване на аварии посредством формулата “Надеждност + Поддръжка = Функционалност” може да се приложи на практика и от какви ресурси се нуждае тя (технологични, финансови и организационни)? Подходът MIRCE Science представлява една абсолютна промяна в начина, по който се подхожда към дейностите по индустриална сигурност и поддръжка...

Камара на инсталаторите в България

  Камарата на Инсталаторите в България (КИБ) е национална браншова организация, създадена през април 1995г в Пловдив като нестопанска организация (Инсталационна Камара)...

За ползите от прецизна детекция на утечки и вредни газове говори Любов Николова от Трокуттестгруп

Г-жо Николова, като управител на Трокуттестгруп България, кое Ви мотивира да участвате в конференцията „БЕЗ аварии"? Несъмнено това, което ни накара много бързо да вземем решението да участвам, е нуждата на българския пазар от подобен вид събития на родна земя и най-вече фактът, че имаме точните решения, които са обект на темата на форума...

Ново поколение газдетектори и решения за влажност и температура намаляват критичните ситуации в производствата

Интервю със Станислав Михайлов, управител на Делта Инструмент Г-н Михайлов, какво Ви накара да вземете участие в международния форум БЕЗ аварии? Заинтригува ме конкретната и целенасочена тема за предотвратяването на аварии в индустрията чрез технологиите за автоматичен мониторинг, която за съжаление в България все още не е достатъчно добре засегната...

Термални иновативни камери от Konica Minolta предотвратяват риска от пожари

Интелигентно видео наблюдение ще бъде представено от Konica Minolta на форума „БЕЗ аварии“. Тези решения не само придават стойност на отделните области, но тестват тяхното качество и устойчивост всеки ден по целия свят...

Газоспасителна и газоанализаторна апаратура от Дрегер България минимизира опасностите от аварии

Дрегер България ще вземе участие с презентация и инфо кът в международния форум „БЕЗ аварии“. Компанията е 100% дъщерна фирма на немския концерн Дрегер...

Делта Инструмент ООД ще представят измервателни уреди и оборудване за индустриални съоръжения на форума „БЕЗ аварии“

Делта Инструмент ООД, като утвърдени експерти в сферата на системите за газсигнализация, ще представят нова гама от професионални преносими газдетектори за персонална защита от различни токсични и опасни газове на фирма WatchGas (http://deltainst...

Как металургичните и химическите предприятия да избегнат принудително спиране на производството и да увеличат междуремонтните срокове?

  Интервю с проф. Назърски по повод участието му в международна конференция “БЕЗ аварии” Проф. Назърски, какви щети и рискове бихме могли да избегнем чрез оценка на факторите, влияещи върху устойчивостта на сгради и съоръжения? Във фазата на проучването и проектирането на конструкциите на промишлени сгради и съоръжения е много важно да се познава комбинираното действие на климатични и експлоатационни фактори като: температура на въздуха през зимен и летен сезон, влажност на въздуха, брой цикли променливо замръзване-размръзване на водата през зимата, видове газови агресивни среди от производството, концентрация и интензитет на действие на тези среди и др...

Индустрията може да постигне по-високи нива на безопасност и рентабилност

„БЕЗ аварии" е двудневна международна конференция със съпътстваща изложбена зона, която ще се проведе от 14-ти до 15-ти ноември в Гранд Хотел Пловдив...

Иновативна технология за шредиране в една стъпка

Lindner представи на Save the Planet 2019 своите решения за производство на алтернативни горива от битови отпадъци и преработена дървесина. Машините са идеални за многоетапна обработка на битови, търговски и промишлени отпадъци във висококалоричен премиум SRF продукт...

Кои са новостите в софтуера Cairo?

Всички специалисти в сферата знаят колко трудно е да се оразмери коректно разглобяем топлообменен апарат. Причината за това е възможността той да бъде съставен от различни материали на рамката, пластините, уплътненията и присъединяванията...

Д-р Кнезевич ще запознае специалистите по индустриална поддръжка с концепцията MIRCE Science

Д-р Джездимир Кнезевич, MIRCE Akademy, Великобритания – лектор Д-р Кнезевич е изследовател, преподавател и предприемач от световна класа с над 500 публикации...

Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА)

  Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) е професионалната организация на фасилити мениджмънт специалистите в България...

Браншова Асоциация Полимери (БАП)

Браншова Асоциация Полимери (БАП) е организация с нестопанска цел – доброволно сдружение на фирми, преработващи и търгуващи с полимери, основана през 1999 г...

Българската камара на химическата промишленост

БКХП е създадена на 15 юли 1994 година от 40 български химически фирми на доброволна и професионална основа. БКХП представлява и защитава икономическите интереси на своите членове и на промишления сектор като цяло...

Българска асоциация на металургичната индустрия /БАМИ/

Българската асоциация на металургичната индустрия /БАМИ/ е сдружение с нестопанска цел, в което членуват работодатели, български и чуждестранни юридически и физически лица, извършващи дейности в областта на металургичната индустрия и съпътстващите я производства, дейности и услуги...

Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС)

Асоциацията е обединение на стопански субекти, регистрирани съгласно българското законодателство, които работят в производството, търговията и приложението на изолациите в строителството; научни институти, лаборатории и звена, а също така и изявени специалисти от бранша...

Търговско-Промишлена Камара - Пловдив

Търговско-промишлена камара - Пловдив /създадена 1990 г./ е регионално сдружение с идеална цел, предлагащо професионални и достъпни бизнес услуги, насочени към предприемачите на Пловдивска област...

Българска асоциация на електротехниката и електрониката

  Българската асоциация на електротехниката и електрониката е основана в 1994 г. като съдебно регистрирана организация с нестопанска цел...

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП)

КИИП е професионална организация на инженерите-проектанти в България, която  е учредена и осъществява дейността си съгласно Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) (обнародван в ДВ бр...

Списание Машиностроене и електротехника

Издателство МАШИНОИНТЕЛЕКТ предлага на своите читатели специализираните издания: Списание "Машиностроене и електротехника", Алманах на приоритетните сектори на българската инженерна индустрия, Каталог на членовете на Българската асоциация на електротехниката и електрониката, Справочник "Електротехника електроника, поддоставчици, машини" както печатни и интернет издания...

Енерджи Ревю

  ЕНЕРДЖИ РЕВЮ - БЪЛГАРСКОТО TEХНИЧЕСКО СПИСАНИЕ ЗА ЕНЕРГЕТИКА Енерджи ревю е българското списание за продукти и технологии за енергетиката...

South-East European Industrial Market

  South-East European INDUSTRIAL Мarket е списание за продукти и услуги в областта на промишлените технологии за региона на значимия и перспективен пазар със сериозен потенциал на развитие - Югоизточна Европа: България, Румъния, Сърбия, Черна гора, Македония, Босна и Херцеговина, Хърватска, Словения, Гърция, Турция и Албания...

Българска асоциация на архитектите и инженерите - консултанти

Българската Асоциация на архитектите и инженерите - консултанти /БААИК/ е единствената в България браншова организация на фирмите, упражняващи строителен надзор и консултантска дейност в строителството...

Списание Инженеринг ревю

Списание Инженеринг ревю е специализирано периодично издание за актуална техническа, продуктова и браншова информация в областта на индустриалните продукти и технологии...

Нов доклад очертава устойчивото бъдеще на градовете

  The Smart Cities Stakeholder Platform (партньор на събитието SEE Smart Cities) обяви финализирания доклад „Бъдещето на градовете“, който е изготвен от Центъра за знания за териториални политики към ЕК...

Специална оферта от VAiOS

Всички знаем колко невероятен може да бъде интернет. Той осигурява достъп до всякакъв вид информация с едно натискане на бутона. Но знаехте ли, че може да ви помогне да контролирате дома си и да ви спести пари? Това е вярно! Бъдещето вече не е просто научна фантастика - тя е тук и сега! Вашият дом става интелигентен! Ние от VAiOS можем да направим вашето ежедневие по-лесно, като ви представим готови смарт решения за вашия дом или офис...

Кои са безкомпромисните превозни средства за екопридвижване в града и за офроуд приключения?

Представяме ви два модела на електрически велосипеди, произведени от E-Mountain Bike, изложители на Smart Cities’19   Този модел ще ви предложи адреналин в неограничени дози, когато и където го пожелаете...

FEAD разработи критерии относно опаковките, касаещи тяхното по-добро рециклиране

Актуализиране на изискванията, съдържащи се в приложение II към Директивата за опаковките и опаковъчните отпадъци, ще бъде направено с цел подобряване на дизайна за повторна употреба и насърчаване на висококачествено рециклиране...

Подобрение на шредера Terminator разширява областите на приложение, съобщиха от Прайм Технолоджийс

Фирма Komptech (Австрия) е водещ производител на стационарни и мобилни машини, оборудване и комплексни решения за рециклиране на битови, зелени, индустриални и други отпадъци...

ТОПЛОТРЕЙД популяризира на българския пазар битови стайни рекуператори модел TWIN FRESH

Стайни рекуператори TWIN FRESH на фирма VENTS предлагат най-доброто решение при вентилация (опресняване на въздуха) на отделни помещения в апартаменти, къщи, обществени или търговски помещения, когато целта е икономия на енергия и спестяване на средства...